องค์ประกอบที่นักฟุตบอลทุกคนควรมี

ถ้าอยากเป็นนักฟุตบอลที่เก่ง เราควรมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

Physical fitness (สมรรถภาพทางกาย) : คือความสามารถด้านสภาพร่างกายที่มีผลต่อการเล่นฟุตบอล เช่น ทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน ความเร็ว ความแข่งแรง ความคล่องแคล่วว่องไว เป็นต้น การที่นักบอลจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีได้ ต้องอาศัยการฝึกอย่างถูกวิธี โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือโค้ชฟิตเนสเท่านั้น

Technical (เทคนิค) : คือความสามารถในการสัมผัสบอล หยุดบอล พลิกบอล จ่ายบอล เตะบอล โหม่งบอล เลี้ยงบอล ครอบคลองบอล วิ่งไปกับบอล การสกัดบอล การเคลื่อนที่ การยืนตำแหน่ง และอื่นๆ การที่นักบอลจะมีเทคนิคที่ดีต้องอาศัยการฝึกฝน ให้ชำนาญจนเป็นอัตโนมัต และคำแนะนำจากผู้ฝึกสอนที่ถูกต้อง

Skill (ทักษะ) :คือการเลือกใช้เทคนิคต่างๆ โดยการตัดสินใจเลือกหรือกระทำโดยความเคยชิน ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ นักเตะที่จะมีทักษะที่ดีนั้น จะต้องมีเทคนิคที่ดีก่อน แล้วค่อยเก็บประสบการณ์ จากการฝึกซ้อม และแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น

Mental (สภาพจิตใจหรือทัศนะคติในการเล่น) : ถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญมากๆสำหรับนักฟุตบอล ถ้าเรามองลงไปในรายละเอียดเราจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ทัศนคติ และสภาพจิตใจ นักเตะที่มีทัศนะคติที่ดี จะมีความมุ่งมั่น กระหาย ตั้งใจในการฝึกซ้อมและแข่งขัน จะมองโลกในแง่บวกเสมอ แม้จะพบเจอเหตุการณ์ หรือบางสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจเขาก็ยังจะมีความมุ่งมั่นต่อไป ส่วนสภาพจิตใจนั้น อาจเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา เช่น ไม่มีความมั่นใจ มีการกระทบกระเทือนจากเรื่องนอกสนาม สมาธิไม่ดี เรื่องนี้ควบคุมค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นนักเตะต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องนอกสนามและในสนาม และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้ ทัศนะคติและสภาพจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากที่จะฝึกโดยเฉพาะนักเตะที่มีอายุมากและปรสบการณ์สูงๆ ส่วนหนึ่งก็คือ กรรมพันธุ์ และสิ่งแวดล้อม สังคมที่เติบโตมา แต่ก็ใช่ว่าจะฝึกกันไม่ได้ การที่จะฝึกให้นักเตะมีทัศนะคติที่ดีควรฝึกตั้งแต่อายุยังน้อย คอยปลูกฝังอยู่เรื่อยๆแล้วเขาจะเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบในอนาคตแน่นอน

สาระรอบขอบสนาม by น้านุ & น้าภาค