การเสิร์ฟลูกมือบน (Over Hand Serve)

การเสิร์ฟ ลูกมือบนเป็นการเสิร์ฟที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่ ไม่ยากนัก ลูกบอลที่เสิร์ฟมีความรุนแรงและรับยากจึงเป็นผลดีต่อ ฝ่ายเสิร์ฟเสมอ

การฝึกเสิร์ฟมือบนควรเป็นวิธีฝึกเพื่อพัฒนาการเล่น เมื่อผู้เล่นมีความชํานาญการเสิร์ฟมือล่างเป็นอย่างดีแล้ว


การเตรียม


ยกลูกบอลขึ้นมาทางไหล่ขวา (สําหรับผู้ถนัดขวา) ระดับลูกบอลอยู่เหนือศีรษะเล็กน้อย มือขวาเกร็งนิ้วชิด กันทาบไว้บนหลังลูกบอล ตามองอยู่ที่ลูกบอลตลอดเวลา ทรงตัวให้ มั่นคง น้ำหนักตัวควรอยู่ด้านหลัง

วิธีปฏิบัติ

1. ย่อตัวเข่างอเล็กน้อย ส่งลูกบอลขึ้นในตําแหน่งที่มือขวา จะตีลูกบอลได้สะดวก
2. ขณะที่ถือลูกบอลอย่างมีสมาธิ มือขวาเอื้อมาข้างหลัง มากขึ้น มือซ้าย (ที่โยนลูก) ควรยกไว้เพื่อช่วยการทรงตัว

3. จังหวะที่ลูกบอลลอยขึ้นเกือบสูงสุดจะเป็นจังหวะเดียว กับมือขวาเอื้อเต็มที่ พร้อม ๆ น้ำหนักตัวถ่ายมาอยู่เท้าหลังเกือบ ทั้งหมด


4. เมื่อลูกบอลหยุดนิ่งแล้วเริ่มตกลง ให้ตีลูกบอลทาง ด้านหลัง พยายามให้สันมือถูกกึ่งกลางลูกบอล โดยใช้แรงส่งจาก น้ำหนักตัว กําลังกล้ามเนื้อหน้าท้อง หัวไหล่ แรงเหวี่ยงของมือและ แขนส่งลูกบอลไป